ภาพกิจกรรม
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะ หรืออุจจาระไม่ได้

381

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
จัดงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี โดยนายดำรง สินโต นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเผยเเพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

จัดงาน "MOI Waste Bank Week-มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" วันที่ 5 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนเกาะหมากน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะปันหยี โดยนายดำรง สินโต นายกฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม เพื่อเป็นการเผยเเพร่ความรู้และกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะต้นทาง

433

5 มีนาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
การติดตามผลการดำเนินงาน

การติดตามผลการดำเนินงาน

1147

7 กุมภาพันธ์ 2567
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี                            โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี

โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี

10618

14 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ภาพกิจกรรมส่งมอบป้ายบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรมส่งมอบป้ายบ้าน โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

984

13 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) 2566

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (โครงการพลังชุมชนรวมใจสร้างสุขภาพดี ด้วยวิถีแพทย์แผนไทย) 2566

1098

5 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 2566

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ 2566

852

23 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้

โครงการ การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการจัดดอกไม้

848

15 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

กิจกรรม Big Cleaning Day หมู่ที่ 1 บ้านท่าด่าน ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

831

27 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการซ้อมแผนอพยพหนีภัยในชุมชนบ้านเกาะปันหยี

โครงการซ้อมแผนอพยพหนีภัยในชุมชนบ้านเกาะปันหยี

802

20 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม "การจัดการปัญหาขยะบนเกาะปันหยี"  ร่วมกับบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

กิจกรรม "การจัดการปัญหาขยะบนเกาะปันหยี" ร่วมกับบริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)

804

19 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "โครงการ TO BE NUMBER ONE"

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข "โครงการ TO BE NUMBER ONE"

800

18 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม "ขยะแลกไข่"

กิจกรรม "ขยะแลกไข่"

828

14 กรกฎาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเกาะปันหยีร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 จังหวัดพังงา ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นละอองฝอย ULV ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านท่าด่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลเกาะปันหยีร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 11.1 จังหวัดพังงา ดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นละอองฝอย ULV ในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านท่าด่าน

802

28 มิถุนายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี

ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนตำบลเกาะปันหยี

16

22 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถังขยะ จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้สำหรับรองรับขยะในพื่นที่เกาะปันหยี

บริษัทหาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบริจาคถังขยะ จำนวน 5 ชุด เพื่อใช้สำหรับรองรับขยะในพื่นที่เกาะปันหยี

876

19 พฤษภาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ปลูกต้นไม้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

ปลูกต้นไม้ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ

1015

9 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยีร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

1021

12 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1142

11 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โครงการลดขยะ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

995

10 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...